KDO JSME A CO DĚLÁME

Jsme absolventi oborů Pedagogika a Vzdělávání dospělých. Celé studium jsme se věnovali pořádání zážitkově-vzdělávacích kurzů s různým cílem od budování pevného týmu s dobrými vztahy, až po hledání hranic fyzické i psychické stránky jednotlivců.

Snažíme se vytvářet bezpečný prostor pro sběr nových zážitků, rozbor vlastní zkušenosti, sebepoznání i seznámení s ostatními. Co to znamená? Na kurzech realizujeme fyzické, psychické, sociální i kreativní aktivity. Mluvíme o tom, co nám mohou takové aktivity dát, co si z nich můžeme vzít do životů, které vedeme a jakým způsobem se v nich chováme.

NEJBLIŽŠÍ KURZ

KOMUNIKUJ A (NE)SPĚCHEJ:
Komunikace a time management

Termín a místo budou upřesněny.

Cena: 3300 Kč
Cena zahrnuje ubytování na 3 noci, jídlo, program a potřebný materiál,
4 lektory a desítky hodin jejich příprav

Diář plný úkolů, napětí z každé další povinnosti, nedostatek času zajít s přáteli na kafe, nepříjemné rozhovory o ještě nepříjemnějších věcech, hádky hledající viníka a ne řešení, neschopnost vymáčknout ze sebe, co chci...

Tohle všechno nás může v dnešním světě potkat a my budeme zkoumat, jak tyto situace řešit, překonávat a být na ně připraven, protože tu vždy budou a záleží jen na nás, jak budeme připraveni.

CHCI BÝT INFORMOVÁN/A

Kurz se zaměří na témata:

  • Komunikace pro vyřešení úkolu

  • Komunikace v konfliktní situaci

  • Prioritizace času (kdy a co je potřeba udělat... včetně odpočinku!)

  • Snižování rizika prokrastinace

Opírat se budeme o principy:

  • Nenásilné komunikace

  • Techniky naslouchání

  • Vědeckých výzkumů jako například Time Management Training and Perceived Control of Time at Work, Alexander Häfner & Armin Stock (2010), The Journal of Psychology

ODKUD NÁS MOŽNÁ ZNÁTE

KONTAKT

605 404 273 | expeerience1@gmail.com | Facebook